Nyheter på Riksteatern Skåne

Länk Skåne och Scenkonstdagar för barn & unga!

Länk Skåne arrangerades 4 – 6 april!
I Helsingborg dundrade Länk loss där 80 unga skådespelare deltog och satte upp nyskriven dramatik för unga ensembler. Länkfestivalen i Skåne arrangerades av Riksteatern Skåne på Dunkers Kulturhus och Sundsgårdens folkhögskola och sju föreställningar varvades med feedback, workshops och nätverkande. Sturegymnasiet från Halmstad gick vidare till den nationella festivalen.Intresseanmälan för producenter till Scenkonstdagarna för barn och unga!
Det är dags för producenter att anmäla sig till Scenkonstdagarna som äger rum den 7,8 och 9 oktober i år i Hässleholm. Gå in under fliken barn & unga och scenkonstdagarna och anmäl! __________________________________________________________________

Årsmöte – Vårmöte 26 april 2014
Kl 10-12, med kaffe från 9.30
Vita salongen, Hässleholm Kulturhus, Hässleholm
Efter årsmötet bjuder vi på lunch och därefter finns möjlighet att delta i två olika kurser. Press & Sociala Medier – synas mer och smartare eller Samarbeta & samarrangera.
Anmäl valda ombud till Riksteatern Skånes senast torsdag den 3 april 2014. Varje medlemsförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
Om medlemmarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.Åhörare anmäls senast torsdag 10 april 2014.Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut i slutet av vecka 15. Enligt Riksteatern Skånes stadgar står bl a styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på dagordningen.Motionerna skall vara Riksteatern Skånes kansli tillhanda senast fredag den 14 mars 2014
Anmälan görs här!
_____________________________________________________________________
Petra Bergström – Scenkonstkonsulent med ansvar för Barn & Unga
Ny scenkonstkonsulent med ansvar för Barn & Unga är från och med den 1 november Petra Bergström. Petra har tidigare bland annat varit projektledare för Breddat Arrangörskap på Riksteatern Skåne. 
Kontakta gärna Petra om du har frågor. Petra.Bergström@riksteatern.se ,0721-809062
______________________________________________________________________
Claes Forsell Andersson – Scenkonstkonsulent med ansvar för Dans
Nu finns scenkonstkonsulent/dans, Claes Forsell Andersson, på plats. Claes har bred erfarenhet av arbete i kulturvärlden och har arbetat på Riksteatern nationellt. Senast kommer Claes från KulturKraft Syd.
Kontakta gärna Claes för att diskutera dans och dansfrämjande i er kommun eller organisation.
0721-80 90 64
claes.forsell-andersson[a]riksteatern.se
 ______________________________________________________________________
Riksteatern Skåne verksamhetsplanerar!
På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns verksamhetsplanering ska utgå från de lokala föreningarnas verksamhetsplaner.Under våren 2014 fortsätter arbetet med verksamhetsplanering runt om i Skåne med möjlighet till handledning och möjlighet till workshop.
Läs mer om verksamhetsplaneringen i Skåne här!
Gå direkt till TF-sidorna här!
______________________________________________________________________
Länk 2014
Riksteatern Skåne satsar på projekt med angelägen dramatik för unga!
Under 2014 arbetar Riksteatern Skåne med Riksteaterns projekt Länk. Länk är en bro mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Länk ger klasser och teatergrupper möjlighet att spela sin föreställning på sin ort samt på en professionell teaterscen i samband med en regional festival.
Ett antal läns-, regions- och stadsteatrar i Sverige ställer lokaler och personal till förfogande för medverkande ensembler. Genom coaching, workshops och möten får unga ensembler kunskap om den professionella teaterns arbetssätt och villkor. I Skåne sker projektet i samarbete med Helsingborgs Stadsteater, Malmö Stadsteater, Sundsgårdens Folkhögskola och Dunkers Kulturhus. 
Vill du veta mer om LÄNK14? Kontakta petra.bergstrom(at)riksteatern.se
______________________________________________________________________
Simrishamns Riksteaterförening har tilldelats Riksteaterns stipendie
Under stort jubel delade Riksteaterns vd Birgitta Englin, tillsammans med styrelseledamot Bosse Lundkvist, ut Riksteaterns stipendier, och styrelseledamot Agneta Stål delade ut stipendier ur Hans Ullbergs fond. 15 värdiga stipendiater fick ta emot diplom, statyett, tiotusen kronor och inte minst äran!
I år var Simrishamns Riksteaterförening en av 15 stipendiater och representerades vid prisutdelningen av ordförande Boel Westerberg.

Stipendiekommitténs motivering
Såväl vuxna som barn, såväl vana som ovana konsumenter av scenkonst, lockas av deras repertoarval. Deras arbete präglas onekligen av mod och stor passion för scenkonst. Hög ambitionsnivå och en envis vilja att våga gå sin egen väg imponerar också på Riksteaterns stipendiekommitté: Simrishamns Riksteaterförening är värdiga stipendiater. Foto: Elis Hoffman

______________________________________________________________________

.______________________________________________________________________