Nyheter på Riksteatern Skåne

______________________________________________________________________

SKÅNSK TEATERDAG DEN 9 MARS I HELSINGBORG
6 stycken föreställningar för barn och unga visas i sin helhet under dagen.
Presentationer från producenter, fika och lunch ingår.
Mer info se under menyn barn och unga fliken ovan.
ANMÄL HÄR!
______________________________________________________________________
VERKSAMHETSPLANERING
På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns verksamhetsplanering ska utgå från de lokala föreningarnas verksamhetsplaner. Under våren 2015 fortsätter arbetet med verksamhetsplanering runt om i Skåne med möjlighet till handledning och möjlighet till workshop.
Läs mer om verksamhetsplaneringen i Skåne här!
Gå direkt till TF-sidorna här!
______________________________________________________________________

.______________________________________________________________________