Nyheter på Riksteatern Skåne

Riksteatern Skåne får ny tf verksamhetsledare
Vi välkomnar Chrissie Faniadis som tf verksamhetsledare för Riksteatern Skåne. Chrissie är en kulturstrateg som arbetar med värderingsdrivet ledarskap och som har gedigen projektutvecklings- och finansieringsexpertis för kultur- och utbildningssektorn. Hennes bakgrund finns bland annat hos Intercult, Kulturbryggan och Trans Europe Halles. Hon tror på ett öppet och lyhört ledarskap, ett strukturerat organisationsbygge och en god arbetsmiljö. Chrissie börjar sitt uppdrag den 1 april, 2018.
För Riksteatern Skåne kommer Chrissies kompetens att kunna tydliggöra den relativt komplexa verklighet som man arbetar under med både uppdrag från Region Skåne samt från sina medlemsföreningar.
– Genom att anställa Chrissie är vi övertygade om att vi kommer att kunna få en stärkt organisation med tydliga långsiktiga mål, säger Riksteatern Skånes ordförande Lina Ehn Öberg.
– Det är en ära och en spännande utmaning att få arbeta med den mycket kompetenta personalen på Riksteatern Skåne. Jag ser fram emot att utforska organisationens potential och utveckla verksamheten tillsammans, säger Chrissie Faniadis.
//Lina Ehn Öberg
Ordförande, Riksteatern Skåne

 


Länk
Länk är ett projekt som Riksteatern nationellt driver som handlar om nyskriven angelägen professionell dramatik för unga ensembler. Länk Skåne är en regional scenkonstfestival den 24-25 mars i Helsingborg, där skånska ensembler visar föreställningarna för varandra och deltar i workshops.
Mer info om Länk nationellt>>


Behövs det en riksteaterförening där du bor?

Vi stöttar dig som saknar en riksteaterförening där du bor. Vi kommer tillsammans med dig att undersöka hur intresset för en riksteaterförening ser ut där du bor, ordnar arrangörsträffar och ordnar möten med kommunen.

Vi är med hela vägen på er resa till att bli riksteaterförening!

Gå till kontaktformulär för att ge oss kontaktuppgifter till dig >>