Nyheter på Riksteatern Skåne

HÄSSLEHOLMSKULTURHUS

Höstmöte & Årsmöte
Riksteatern Skånes höstmöte och årsmöte är i år förlaggt till Hässleholm Kulturhus, Lördagen den 21 november.

Anmälan här >>
Läs mer >>

________________________________________________________________

SCENKONSTDAGARNA BARN & UNGA 2015!
Den 6, 7 och 8 oktober är det Scenkonstdagar i Hässleholms Kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm.
De tre utbudsdagarna innehåller 25 produktioner och 3 seminarier inom området scenkonst barn & unga! Det visas åtta hela produktioner per dag i två parallella spår.
Deadline för anmälan 29 september!
Anmäl vid denna länk: Möjligheten att anmäla sig har stängt!

KORT PROGRAM SCENKONSTDAGAR SKÅNE 2015
PROGRAM MED FÖRESTÄLLNINGSINFO SCENKONSTDAGAR 2015 SKÅNE

För mer information >>
______________________________________________________________

RIKSTEATERNS KONGRESS 2015
Under 8-10 maj samlades 380 representanter från 21 län för att delta på Riksteaterns kongress I Göteborg. Riksteatern Skåne var på plats för att säga sitt om vad Riksteaterns fokus ska vara i framtiden.

skane_03A9239-1024x562
 Vart fjärde år samlas Riksteatern för att tillsammans lyfta blicken och fatta beslut om teaterns riktlinjer för framtiden. På årets kongress som hölls i Göteborg var flera områden i fokus, bland andra scenkonst för barn och unga och hållbarhet, frågor som skapade stort engagemang.
– Det lokala föreningslivet är grunden i folkrörelsen. På Riksteaterns kongress har vi i Skåne därför velat lyfta frågan om hur viktigt det är att från centralt håll stärka de regionala nivåerna i Riksteatern, det i sin tur stärker de lokala föreningarna, säger Claes Göran Jönsson som är ordförande i Riksteatern i Skåne.
______________________________________________________________________
KULTUR FÖR ÄLDRE – I SKÅNELAND
Sedan 2007 har det runt om på äldreboenden runt om i Skåne erbjudits ett
kulturprojekt som varit mycket uppskattat. 2014 presenterades för första gången
I Skåneland. Under hösten 2015 finns det åter igen möjlighet att arrangera I SKÅNELAND i din kommun.
För mer information >>
______________________________________________________________________
VERKSAMHETSPLANERING
På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns verksamhetsplanering ska utgå från de lokala föreningarnas verksamhetsplaner. Under våren 2015 fortsätter arbetet med verksamhetsplanering runt om i Skåne med möjlighet till handledning och möjlighet till workshop.
Läs mer om verksamhetsplaneringen i Skåne här!
Gå direkt till TF-sidorna här!
______________________________________________________________________

.______________________________________________________________________