Nyheter på Riksteatern Skåne

GOD FORTSÄTTNING NYTT ÅR 2019!

Aktuellt och på gång!

EXPO: SCENKONST 2019
äger rum den 2-3 februari i Kalmar. Missa inte denna kavalkad av fantastisk scenkonst från de södra och västra regionerna!

Andra viktiga datum att lägga på minnet och skriva upp i kalendern:

4 februari Salto! Dansfestival utbudsdag barn & unga Hässleholm http://dansstationen.nu/sv/salto/
Anmälan här: https://dansstationen.wufoo.com/forms/anmalan-till-saltodagen-2019/

14 mars Skånsk Teaterdag – Utbudsdag med föreställningar barn & unga Malmö. Digital Utbudsdag

8, 9 & 10 oktober – Scenkonstdagar barn & unga Hässleholm http://skane.riksteatern.se/scenkonstdagarna

 

________________________________________________

VERKSAMHETSLEDARE, RIKSTEATERN SKÅNE – FÖRLÄNGD DEADLINE 10 DECEMBER!

Riksteatern Skåne söker en verksamhetsledare till sitt kansli i Malmö. Organisationen består idag av tre scenkonstkonsulenter och en ekonomiansvarig, med lokaler i Kulturhuset Mazetti, Bergsgatan 29.

Riksteatern Skåne är en ideell förening med ett regionalt fokus, en medlemsorganisation vars medlemmar är Skånes 24 riksteaterföreningar. Riksteatern Skåne har stora uppdrag där målgruppen är kommuner såsom kulturtjänstepersoner och skola. Huvudfinansiär är Region Skånes kulturförvaltning. Riksteatern Skånes verksamhet har två grenar:

 • Fördelning av subventioner och stöd till arrangörer (bl.a. riksteaterföreningar, skolor, kommuner, sjukhus och äldreboenden)
 • Främjande- och utvecklingsinsatser för hela Skåne inom arrangörsområdet, barn och ungas tillgång till scenkonst samt främja och stärka infrastrukturen för dans.

Utöver detta har Riksteatern Skåne en nära relation till Riksteatern nationellt och deltar i nationella satsningar såsom utbudsdagar, Arenadagar, repertoarträffar och kongresser.

Sedan våren 2018 har Riksteatern Skåne påbörjat en omfattande omorganisation under ledning av en tf Verksamhetsledare. Personen vi söker kommer ha det huvudsakliga ansvaret att etablera, genomföra och vidareutveckla den plan som den nuvarande ledningen och styrelsen beslutat om.

Omorganisationen omfattar etableringen av ett nytt subventionssystem, en ny organisationsstruktur, samt en kommunikations- och profileringsstrategi.

Arbetsuppgifterna innebär, bland annat, följande:

 • Övergripande ansvar för stärkandet av Riksteatern Skånes varumärke i relation till intressenter och omvärlden, Riksteatern nationellt, riksteaterföreningarna i Skåne samt Region Skåne och de skånska kommunerna
 • Övergripande administrativt ansvar för finansiering, ansökningar, rapportering, personalfrågor, avtal med hyresvärd, hyresgäster och leverantörer
 • Ansvar för avtal med uppdragstagare, projektägare och andra kulturaktörer som erhåller stöd från Riksteatern Skåne
 • Personalansvar och övergripande ansvar för arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt generell omvärldsbevakning
 • Representation vid strategiska ledningsmöten med andra län och Riksteatern nationellt
 • Övergripande ansvar för delegering, planering och utförande av arrangemang och projekt
 • Obekväma arbetstider förekommer (helger, kvällar) med tanke på att vi arbetar med ideella krafter samt en del resor

Vi söker dig som har följande kunskaper och erfarenhet:

 • Minst 3 års bevisad ledningserfarenhet och/eller chefserfarenhet
 • God erfarenhet och kunskap om Riksteatern och dess vision, samt det fria kulturlivets villkor och omständigheter
 • Erfarenhet av ekonomi- och budgetarbete samt ansökningsvana
 • Kulturpolitisk kunskap och medvetenhet
 • Värderingsdrivet ledarskap med förmåga att styra utan att begränsa personalens potential och utveckling
 • Förmåga att hantera en mångfacetterad organisation, prioritera och delegera ansvar
 • Strategiskt tänk och förmåga att arbeta både med korta och långa perspektiv
 • Strategiskt kommunikationsarbete
 • God förståelse av ideella föreningar, deras villkor och förutsättningar
 • Produktionserfarenhet av större arrangemang

Som person vill vi att du är:

 • Lyhörd med god människokännedom – en avsevärd del av jobbet är relationsbygge och upprätthållning av såväl pågående som nya kontakter
 • Energisk och entusiastisk – ditt team behöver en dynamisk ledare
 • Metodisk, noggrann och flexibel – kultursektorn är politiskt känslig och inte alltid stabil eller förutsägbar
 • Lösningsfokuserad och konstruktiv
 • Kommunikativ och tydlig – med en stor och ibland spretig verksamhet är det upp till verksamhetsledaren att underhålla kommunikationen, skapa samhörighet och laganda såväl inåt som utåt

Vad vi erbjuder:

 • En mångfacetterad och varierande verksamhet med en viktig mission, vision och värderingsgrund
 • En personalstyrka bestående av passionerade, erfarna medarbetare vilket erbjuder stor utvecklingspotential för verksamheten
 • En organisation i utveckling och pågående förändring som innehar en nyckelposition för scenkonsten i Skåne
 • En organisation vars rötter finns i folkrörelsen och övertygelsen om att kulturen är viktig som motor för samhällsutvecklingen i Skåne
 • En organisation med en engagerad och kunnig styrelse

Villkor för tjänsten:

 • Heltid 100% tillsvidareanställning med 6 månaders prövotid
 • Start 15 februari 2019

Vi har förlängt deadline till den 10 december 2018!  Det kan bli aktuellt att kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att skicka din ansökan så snabbt som möjligt.

Skicka ditt CV och ett personligt brev till skane@riksteatern.se

Har du frågor om tjänsten kan du kontakta oss:

Chrissie Faniadis, tf Verksamhetsledare, via mejl chrissie.faniadis@riksteatern.se eller på 0739-715514.

 

_______________________________________________________

 

Riksteatern Skånes årsmöte hösten 2018

Plats: Kulturkvarteret i Kristianstad, Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad
Datum: 24 november 2018
Tid: 10 – 12.00, frukost serveras från kl. 9.15

Anmälan till årsmöte hösten 2018 >>

Inbjudan/kallelse och dagordning har skickats ut per E-post till kontaktperson i medlemsförening i Riksteatern Skåne.

Frågor besvaras av Chrissie Faniadis, chrissie.faniadis@riksteatern.se.

___________________________________________________

Stöd för Repertoaroch publikutveckling, 2018–2019

Ansökan av stöd för Repertoaroch publikutveckling har öppnat!
Ansökan kan göras av riksteaterförening i Skåne som får kommunalt bidrag. Stöd får sökas för arrangemang som genomförts utanför centralort under 2018 eller planeras att genomföras under våren 2019.

Riktlinjer
Följande riktlinjer skall uppfyllas för att erhålla stöd:

 • Stödet gäller professionella fria producenter av scenkonst samt länsteatrar, Malmö Opera och Riksteatern med offentligt stöd i sin verksamhet. Med offentligt stöd avses statligt eller regionalt stöd. Hit räknas också projektstöd till specifik produktion.
 • Stöd ges för arrangemang utanför den kommunala centralorten. ‘
 • Stödet fördelas procentuellt med max 20% av angiven gagekostnad (exklusive moms).
 • Ytterligare stöd för publikutveckling och samverkan med lokal aktör kan sökas per föreställning om 2000 kronor per arrangemang. Stödet ges för att möjliggöra utveckling av nytt samarbete med lokalhållare, civilsamhället, nå nya publik eller samverka med annan medlemsorganisation.

Handläggning i tre steg

 1. Ansökan granskas av scenkonstkonsulenterna.
 2. Beslut tas och meddelas den ansökande av tf verksamhetsledare.
 3. Utbetalning görs av ekonomiansvarig.

Ansökan är öppen mellan den 1 november och 1 december, 2018.

Till ansökan >>

Stödet ersätter Riksteaterns Småplatsstöd som avvecklats.

Utlysning av eventuellt överblivna medel görs under våren 2019.

Frågor besvaras avChrissie Faniadis, tf Verksamhetsledare Riksteatern Skåne

 _________________________________________

SCENKONSTDAGAR BARN & UNGA SKÅNE

9, 10 OCH 11 OKTOBER 2018 I HÄSSLEHOLM

VÄLKOMMEN till årets regionala utbudsdagar.
26 föreställningar för förskolan, grundskolan & gymnasiet.
Ett rykande färskt och fantastiskt program är nu klart och anmälan är öppen.

Teater Jaguar. Foto: Lina Ikse

Länkar för mer info:

PROGRAM 2018 >>

ANMÄLAN >>

MER INFO >>

 

_____________________________________________________

Riksteatern Skåne får ny tf verksamhetsledare
Vi välkomnar Chrissie Faniadis som tf verksamhetsledare för Riksteatern Skåne. Chrissie är en kulturstrateg som arbetar med värderingsdrivet ledarskap och som har gedigen projektutvecklings- och finansieringsexpertis för kultur- och utbildningssektorn. Hennes bakgrund finns bland annat hos Intercult, Kulturbryggan och Trans Europe Halles. Hon tror på ett öppet och lyhört ledarskap, ett strukturerat organisationsbygge och en god arbetsmiljö. Chrissie börjar sitt uppdrag den 1 april, 2018.
För Riksteatern Skåne kommer Chrissies kompetens att kunna tydliggöra den relativt komplexa verklighet som man arbetar under med både uppdrag från Region Skåne samt från sina medlemsföreningar
– Genom att anställa Chrissie är vi övertygade om att vi kommer att kunna få en stärkt organisation med tydliga långsiktiga mål, säger Riksteatern Skånes ordförande Lina Ehn Öberg.
– Det är en ära och en spännande utmaning att få arbeta med den mycket kompetenta personalen på Riksteatern Skåne. Jag ser fram emot att utforska organisationens potential och utveckla verksamheten tillsammans, säger Chrissie Faniadis.
//Lina Ehn Öberg
Ordförande, Riksteatern Skåne

 


Behövs det en riksteaterförening där du bor?

Vi stöttar dig som saknar en riksteaterförening där du bor. Vi kommer tillsammans med dig att undersöka hur intresset för en riksteaterförening ser ut där du bor, ordnar arrangörsträffar och ordnar möten med kommunen.

Vi är med hela vägen på er resa till att bli riksteaterförening!

Gå till kontaktformulär för att ge oss kontaktuppgifter till dig >>