Nyheter på Riksteatern Skåne

______________________________________________________________________
PRODUCENTER, SE HIT!
Intresseanmälan för producenter till Scenkonstdagarna för barn & unga!

De äger rum 6,7 och 8 oktober i Hässleholm 2015 och mer info finns under fliken barn & unga. Som producent kan man intresseanmäla sig för medverkan på denna länk:
Intresseanmälan
______________________________________________________________________
KULTUR FÖR ÄLDRE – I SKÅNELAND
Sedan 2007 har det runt om på äldreboenden runt om i Skåne erbjudits ett
kulturprojekt som varit mycket uppskattat. 2014 presenterades för första gången
I Skåneland. Under hösten 2015 finns det åter igen möjlighet att arrangera I SKÅNELAND i din kommun.
För mer information >>
______________________________________________________________________
VERKSAMHETSPLANERING
På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns verksamhetsplanering ska utgå från de lokala föreningarnas verksamhetsplaner. Under våren 2015 fortsätter arbetet med verksamhetsplanering runt om i Skåne med möjlighet till handledning och möjlighet till workshop.
Läs mer om verksamhetsplaneringen i Skåne här!
Gå direkt till TF-sidorna här!
______________________________________________________________________

.______________________________________________________________________