Arrangörshandbok

Anbud Live 2015

Välkommen till folkrörelsen Riksteatern!

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. 40 000 medlemmar i över 230 arrangörsföreningar bildar Riksteatern. Längtar du efter att bli en del av Riksteatern, att bilda en arrangörsförening eller söker du en riksteaterförening att engagera dig i? Vi finns här för att hjälpa dig hitta din plats i folkrörelsen. Välkommen!

Bli medlem i en riksteaterförening nära dig >>

 

Få hjälp av vår Scenkonstkonsulent att hitta rätt:
Erika Lundvall, Scenkonstkonsulent/Arrangörs- och föreningsutveckling
Telefon: 0721-80 90 66
E-post: erika.lundvall[a]riksteatern.se

______________________________________________________________________

 

För att kunna ge publiken bästa möjliga upplevelse och för att kontakten mellan arrangör och producent ska fungera på bästa sätt, finns nedan en liten handbok med sånt som är viktigt att tänka på för att ett arrangemang ska fungera:

 

EKONOMISKA SUBVENTIONER FÖR ARRANGÖRER

Titta på sidorna om möjligheter till ekonomiska subventioner. Använd dem så får ni råd med mer scenkonst!

Subventionsformer >>

 

ATT VARA ARRANGÖR – Som arrangör av scenkonst i en Riksteaterförening bidrar du till ett rikt kulturliv i din kommun. Du investerar din ideella tid i föreningen utifrån din förmåga och den kompetens du har. Som riksteaterarrangör får du nya erfarenheter och massor av kulturupplevelser.


BILDA RIKSTEATERFÖRENING – Vi stöttar dig som saknar en riksteaterförening där du bor. Vi kommer tillsammans med dig att undersöka hur intresset för en riksteaterförening ser ut där du bor. Behöver det ordnas arrangörsträffar med informationsinsatser, möten med kommunen för att säkra upp kommunalt stöd och avslutningsvis årsmöte för att bilda förening och ansökan om medlemskap i Riksteatern. Vi är med hela vägen på er resa till att bli riksteaterförening!

Gå till kontaktformulär för att ge oss kontaktuppgifter till dig >>


FINANSIERING
– Majoriteten av alla riksteaterföreningar finansierar sin verksamhet genom bidrag/stöd från sin kommun. Vi brukar säga att kommunen ger riksteaterföreningen i uppdrag att ta en del av ansvaret för att fylla kommunens utbud av kultur. Därför är kommunen föreningens viktigaste uppdragsgivare och samarbetspartner.

Kultur Skåne ger Riksteatern Skåne i uppdrag att årligen dela ut arrangörsstöd till föreningar som arrangerar scenkonst i sin kommun. Man behöver inte vara riksteaterförening för att kunna söka arrangörsstöd men man behöver uppfylla reglerna för att få arrangörsstöd.

 

STYRELSEARBETE – En riksteaterförening bildas vid ett årsmöte där man beslutar att anta Riksteaterns ändamåls- och demokratiparagraf, anta Riksteaterns normalstadgar för riksteaterförening och besluta sig för att ansöka om medlemskap i Riksteatern.

Vid årsmötet väljs en ordförande för föreningen, en kassör, ledamöter, ersättare, revisorer, revisorsersättare och en valberedning.

Styrelsens uppdrag är att verkställa verksamheten. En klok styrelse tar även hjälp av föreningens medlemmar i den mån som det är möjligt.


URVAL & REPERTOAR
– Riksteaterföreningens styrelse gör ett urval bland den scenkonst som produceras för turné i Sverige och som passar riksteaterföreningens scener och budget.

Riksteatern Skåne arrangerar utbudsdagar för vuxna varje år i februari, Scenkonstdagar för barn och Unga varje år i oktober, därutöver repertoarträffar och digitala utbudsträffar. Som riksteaterförening kan du får stöd av en Scenkonstkonsulent för att bredda ert urval och jobba med att arrangera till exempel dans eller opera eller att nå en ny publikgrupp.

 

LOKALER – Börja med att göra en inventering av den/de lokaler som kan vara möjliga att arrangera scenkonst i. De tekniska kraven som måste uppfyllas är t.ex. att:

  • spelytan och takhöjden räcker till. Räkna bort ribbstol, lampor, fläktrör etc. Publikplatserna ordnar arrangören om inte annat anges
  • den elektriska utrustningen är tillräcklig. Ta gärna råd av lokalens elansvariga
  • det fasta eller inhyrda ljudet fungerar i de fall det behövs
  • det går att mörklägga lokalen ordentligt vid behov. Oftast menas ”kolsvart” dels för ljuseffekternas skull, dels för att publiken blir mer koncentrerad. Vanliga gardiner och persienner räcker inte till
  • det finns omklädningsrum el. dyl. med dusch i närheten av spellokalen
  • du vet var någonstans in- och utlastning kan ske på smidigaste sätt

Vid dansföreställningar tillkommer några krav som att:

  • spelytan har ett sviktande golv som lämpar sig för dans
  • temperaturen i lokalen går att få upp till 22 grader