Kommande medlemsmöte

Riksteatern Skåne har medlemsmöten två gånger om året.

Vårmöte 2019

När?           Söndag den 28 april 2019, kl 10.00-15.00
Var?           Teatercaféet, Landskrona 

Ankomst och fika 9.30
Årsmöte 10.00
Lunch 12.00
Eftermiddagsaktiviteter 13.00
Avslutning och eftermiddagsfika 15.00-15.30


Varje medlemsförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
Om medlemmarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
Om medlemmarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta även detta.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut till deltagarna i enlighet med stadgarna.

Enligt Riksteatern Skånes stadgar står styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på dagordningen.

Frågor besvaras av ordförande Lina Ehn Öberg på skane@riksteatern.se