Barn och Unga

Aktuella datum för Scenkonst barn & unga 2019!

  • 8, 9 & 10 oktober – Scenkonstdagar barn & unga Hässleholm

>> Mer info Scenkonstdagar

______________________________

 Kulturcrew

Projektet Kulturcrew handlar om unga arrangörer som utbildas i arrangörskap för att sedan ta hand om kulturarrangemang på sin skola eller i sin kommun eller på ett större arrangemang i regionen. Kulturcrew Sydväst startade under 2016 och är nu på steg 3! Kommuner i sydvästra Skåne tillsammans med Musik i Syd och Riksteatern Skåne ansvarar för projektet. Vellinge kommun är huvudägare. Kommunerna i Skåne Sydöst och Skåne Nordväst är nu också igång med KulturCrew.

Kulturcrew Skåne inspireras av en modell från Danmark och först ut i Sverige har vi nu fått ge inspiration till andra delar av Sverige där Region Västernorrland är igång och Blekinge och Kronoberg startar upp 2018.
Kulturcrew Skåne Sydväst var på barnkulturkonferensen Prio 0-18 i Göteborg i september och var del av ett seminarie! Emilia och Melwin från Kulturcrew Sydväst Vellinge hade presentation! Även kommer vi att synas i ett seminarium samt som värdar på Scenkonstbiennalen bibu.se i maj 2018!

Nyfiken på Kulturcrew?

Ta gärna kontakt med Petra Bergström ( petra.bergstrom@riksteatern.se) eller Maria Larsson, Musik i Syd, ( Maria.Larsson@musikisyd.se). Kulturcrew Skåne är en modell inspirerad av Kulturcrew i Danmark, där Teatercentrum och Levande Musik i Skolen ( LMS) är ansvariga. För att ta del av koncept, loggor och material och för att bevara Kulturcrews identitet och kärna är det av vikt att man kontaktar oss i Skåne först som har ansvar gentemot Kulturcrew i Danmark att bevara modellens ursprungstanke. Vi stöttar annars gärna i alla tankar på uppstart vilket redan sker på flera håll i Skåne och Sverige!

________________________________________________

Arkiv
PILOTPROJEKT MED NÄTVERKET I SYDVÄST!

kulturcrew 2
Kulturcrew Skåne sydväst
– ett pilotprojekt om delaktighet, inflytande och ungt arrangörskap!

Nätverket Ung Kultur Sydväst (UKSV) startar upp Kulturcrew i sydvästra Skåne.

Med stöd av Region Skåne startas nu upp en svensk pilotmodell av det danska framgångsreceptet Kulturcrew. Deltagande kommuner: Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge, Svedala och Trelleborg. UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne är med som regionala aktörer.
Länk för artikel i Ystad Allehanda >> Klicka här

Bakgrund Kulturcrew Skåne sydväst
Nätverket UKSV ( Ung Kultur Sydväst), som består av Musik I Syd, Riksteatern Skåne och åtta kommuner i sydväst har fått 100 000 kr i bidrag av Region Skåne för att göra ett pilotprojekt som handlar om unga arrangörer både inom skola och fritid.

Skurup är huvudägare för detta delregionala kommunsamverkansprojekt och har ansvar för ekonomi och projektsamordnare. Kulturcrew är en modell som ursprungligen kommer från Norge och sedan Danmark som handlar om att unga arrangörsgrupper utbildas i arrangörskap och tar hand om kulturarrangemang på skola och fritid. För att få mer info om den danska modellen se hemsidan: www.kulturcrew.dk
Mer info om Kulturcrew på Musik i Syds hemsida >> Klicka här!
Länk till artikel >> Ystad Allehanda

Om Barn & Unga på Riksteatern Skåne

Riksteatern Skåne fördelar scenkonstsubventioner till förskolan, skolan och gymnasiet. Vi arbetar med att förmedla och främja scenkonst genom diverse samarbeten, bland annat genom nätverket för kultursamordnare i kommunerna i Skåne. Riksteatern Skåne arbetar även med utbudsdagar och andra träffar samt med att ge stöd och inspiration till de nyckelpersoner i Skånes kommuner som beställer, samordnar och arrangerar scenkonst i förskola/skola och gymnasiet.

Vid frågor kan ni kontakta Petra Bergström
Scenkonstkonsulent/ Barn och unga
petra.bergstrom@riksteatern.se

0721-80 90 62