Ansök om bidrag

______________________________________________________________________
För arrangörer av scenkonst
 
Mall för kontrakt

______________________________________________________________________

Barn & Unga
Riksteatern Skåne fördelar scenkonstsubventioner för förskola, grundskola, gymnasiet och transport till och från föreställning. Här ansöker kultursamordnaren i kommunerna om subvention. Gå in på fliken barn & unga och scenkonstsubventioner så hittar du länk till redovisning.

Frågor? Kontakta Petra.Bergstrom@riksteatern.se, 0721-809062

______________________________________________________________________