Dansresurser i Skåne & Sverige

Hur ser danslivet ut i Skåne och Sverige?

Vilka resurser finns för dans?

Vilka dansinstitutioner finns i Sverige och vilka är de fria koreograferna och danskonstnärerna i Skåne?

Här presenteras olika aktörer och strukturer, för att ge en övergripande bild av dansområdet regionalt och nationellt.

 

Danskonsulenten
Danskonsulentverksamhetens övergripande mål är att stärka och utveckla strukturerna för dans i Skåne samt tillgängliggöra dansen för allmänheten. Det görs bland annat genom olika former av träffar och möten med aktörerna på dansfältet samt genom kompetensutveckling. Nya samverkansformer mellan producenter och arrangörer utforskas, bla genom turnéprojektet VASS. Tag kontakt om ni har tankar och idéer kring hur dansen skulle kunna utvecklas där du bor. Danskonsulenten är medlem och sitter i styrelsen för Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling- SRD. Övriga regionala dansutvecklande verksamheter nås via: http://regionaldansutveckling.se/

Skånes Dansteater
I regionen finns Skånes Dansteater, landets största regionala dansinstitution. Skånes Dansteater driver en bred och omfattande verksamhet med turnerande verksamhet, lunchdans och föreställningsverksamhet med större och mindre föreställningar. De största visas på Malmö Operas stora scen. Man driver inom projektet Dialog också kompetensutveckling och verksamhet kring tillgänglighet, publikutveckling och mångfald.
Tag kontakt med Skånes Dansteater via deras hemsida om du vill veta mer om deras verksamhet.

Dansstationen
Dansstationens verksamhet består av tre delar: svenska och internationella dansgästspel på Palladium i Malmö, Turnékompaniets egenproduktioner för ung publik på turné i Sverige och utomlands och den regionala barn- och ungdomsfestivalen Salto!
Gästspelsscenen Dansstationen på scenen Palladium, är Sveriges största fria gästspelsscen för dans. Dansstationens mål är att visa aktuell och utmanande dans för alla åldrar, utifrån diskussioner om kropp, genus, sexualitet, identitet, delaktighet, utanförskap och andra teman som den samtida dansen behandlar
Dansstationens Turnékompani skapar egenproduktioner för ung publik på turné i Sverige och utomlands.
SALTO! är en dansfestival, ett nätverk av dansarrangörer i Skåne och en förmedlande verksamhet. Festivalen omfattar föreställningar och workshops för barn och unga i olika åldrar samt seminarier för vuxna som arbetar med barn.

Danscentrum Syd
Danscentrum Syd är en centrumbildning för den fria dansen och ingår i den nationella organisationen Danscentrum som är en riksorganisation för den professionella samtida danskonsten med fyra självständiga regionala organisationer, Syd, Väst, Norr & Stockholm. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder medlemmarna tillgång till studior för repetition, hjälp med förmedling samt arrangerar workshops och vidareutbildning. Tag kontakt med Danscentrum Syd om du vill ha tips på en dansgrupp eller föreställning eller danspedagog att genomföra workshops eller liknande.

Inkonst
Scenen Inkonst spelar en viktig roll i den regionala strukturen för dans. Man visar scenkonst med en bredd och utforskande spets av lokala, regionala och internationellt verksamma scenkonstgrupper. Man erbjuder även i förekommande fall residens och produktionsresurser för dans. Många regionalt verksamma dansgrupper har sina premiärer på Inkonst.

Skånes Danskollegium och Internationella Dansprogrammet
Skånes Danskollegium, med danskonsulenten som sammankallande, består av medlemmar från Skånes Dansteater, Dansstationen, Danscentrum Syd, MARC, Inkonst och Memory Wax och är ett forum där information om dans delas och diskuteras. Danskollegiet fungerar även ibland som remissinstans och diskussionspart för Region Skåne i dansfrågor. Danskollegiet administrerar även på uppdrag och med finansiering av Konstnärsnämnden det internationella dansresidensprogrammet i Malmö. Det innebär att man tar hit internationellt verksamma koreografer för att de skall kunna verka i residensform, under tiden de är här tar de fram föreställningar, genomför workshops & visningar.
Läs mer här: https://danceprogrammalmo.wordpress.com/
http://www.konstnarsnamnden.se/internationelladansprogrammet/malmoe

Danspedagoger
Om du vill komma i kontakt med en danspedagog, tag kontakt med Danscentrum eller Danskonsulenten.

Dansutvecklare på Region Skåne
Dansutvecklaren på Kultur Skåne är ansvarig för att behandla ansökningar från danslivet och för att bevaka och tillvarata samt utveckla dansens intressen i förhållande till andra prioriteringar inom kulturområdet. Vill du rådfråga om ansökningar eller ha tips på hur du kan formulera en ansökan, tag kontakt via hemsidan: http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/scenkonst-och-musik/
Region Skåne erbjuder i dagsläget möjlighet att söka stöd för verksamhet, produktion och residens.

Regionala fria dansgrupper i urval, mer info om deras verksamhet och inriktning på respektive hemsida.
Sardine Sauvage
Freestyle Phanatix
Dansstationen
Memory Wax
Musik i rörelsen
Rörelsen
Inside eye
Somatic Noice
Kollaborativet
Armar och ben
Trip the light fantastic
Mr Rice & peanuts
Kroppsklubben (tidigare WeCollective)
Milvus Artistic Research Center/MARC

Övriga viktiga dansresurser i urval
Dansnät Sverige
Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst – för alla, till alla, i alla hörn. På sidan finns bland annat en sammanställning av dansgrupper och producenter samt en en informationshubb.

SITE
SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform i Stockholm för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans.

Dansinstitutioner
Nedan listas de dansinstitutioner vi har i Sverige, varav Skånes Dansteater är den största regionala.

Riksteaterns Dansenhet
Riksteatern har två avdelningar för dans. Den ena är Cullbergbaletten, och sedan 2015 finns Dansenheten som har som uppdrag att tillvarata och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen.

Cullberg
Cullberg är Sveriges ledande repertoarkompani inom samtida dans. Genom sina turnéer över hela världen bidrar kompaniet till den internationella presentationen av samtida dans och koreografi.

Dansens Hus
Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans från Sverige och hela världen. Dansens hus presenterar främst samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst av hög kvalitet.

Kungliga Operan
Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett och grundades av Gustav III 1773. Som nationalscen för balett bjuder Kungliga Baletten både på tåspets och tyll samt modern koreografi. Med en fot i traditionen och den andra i framtiden…

GöteborgsOperan
GöteborgsOperans Danskompani är Nordens största och ett av Europas främsta moderna danskompanier. Med fast förankring i nuet inspirerar kompaniet både erkända mästare och den yngre generationens mest intressanta artister till nya verk, uttryck och konstformer.

Norrdans
Sedan bildandet 1995 har Norrdans presenterat ett stort antal föreställningar med koreografier av såväl internationella tungviktare som nya talanger inom samtida dans med speciellt fokus på den unga publiken.

Regionteater Väst
Genom sitt arbete är Regionteater Väst en del av den utveckling av den moderna dansen som hela tiden sker och gör ett viktigt arbete genom att arbeta med, av och för barn och unga.