Expo Scenkonst

EXPO:SCENKONST är en utbudsdag/mässa för offentlig scenkonst. Under två dagar presenteras turnerande professionell offentlig scenkonst från fria producenter, länsteatrar och Riksteatern nationellt. Publiken och deltagarna under utbudsdagen består främst av ideella Riksteaterföreningar men även kommuntjänstemän, bygdegårdsföreningar och andra arrangörer av professionell scenkonst.

EXPO:SCENKONST är ett samarbete mellan Riksteatern Skåne, Riksteatern Väst, Riksteatern Halland, Riksteatern Kronoberg, Riksteatern Blekinge, Riksteatern Kalmar och Riksteatern Jönköping.

Under 2019 arrangerades EXPO:SCENKONST i Kalmar, 1-3 februari.