KulturCrew – Unga Arrangörer

 

 

 

 

 

 

UNGA ARRANGÖRER I FOKUS!

Projektet Kulturcrew handlar om arrangörskap inom kulturområdet, delaktighet för unga i kulturlivet och deras möte med den professionella scenkonstvärlden. Riksteatern Skåne driver detta projekt tillsammans med Musik i Syd och kommunerna i Skåne med stöd av Region Skåne.

Ungdomar i åldern 10-17 år får kunskap inom kulturområdet, särskilt inriktat mot arrangörskapets olika delar, för att de sedan ska kunna vara arrangörer för kulturarrangemang på sin skola, i kommunen eller vid ett större arrangemang i regionen. Tre delregionala nätverk med totalt 12 kommuner och 150 unga crew-ungdomar är nu igång i Skåne!

KulturCrew Skåne har nu också en regional projektsamordnare som heter Karin Holmström, som ska arbeta för att KulturCrew Skåne landar i en regional struktur och att alla kommuner i Skåne ska ha möjlighet att starta KulturCrew om man är intresserad.
Har ni frågor eller är nyfiken på KulturCrew? Maila karin.holmstrom@kulturcrew.se

Aktuellt!
I november 2019 hade vi en härlig utbildningsdag för ca 60 ungdomar från olika delar av Skåne som hade workshops i alla arrangörskapets olika delar. dagen avslutades med en bejublad konsert av Bonny and The Clyde!

 

Vi hade under 2019 även en fantastisk inspirationsdag för KulturCrew Skåne Sydväst på Malmö Stadsteater den 28 mars!

Under denna dag fick ca 50 unga KulturCrew-ungdomar ta del av en fullspäckad dag av workshops och samtal med Malmö Stadsteaters personal. Det blev workshops i scenteknik, producentskap, röst/teater samt en rundvandring i Malmö Stadsteaters lokaler. Kommuner på plats var Vellinge, Kävlinge, Trelleborg, Helsingborg, Landskrona och Örkelljunga.

 

KULTURCREW-GRUPPER

Kulturcrew-projektet i Skåne får ekonomiskt stöd från Kultur Skåne, Region Skåne. Projektet äger rum på initiativ och med stöd av Riksteatern Skåne, Musik i Syd och de skånska kommunerna som deltar.

Kulturcrew Skåne Sydväst var först ut i Sverige 2016 och nu är Skåne Sydöst och Skåne Nordväst igång.
Det är sammanlagt 12 kommuner och ca 170 unga KulturCreware igång! Projektet har fått stor spridning nationellt. Blekinge, Kronoberg, Värmland, Västernorrland, Sörmland, Jämtland Härjedalen och Väst är igång eller på gång under 2019.

KulturCrew Skåne Nordväst
Helsingborg, Landskrona, Åstorp och Ängelholm är de kommuner som är igång med KulturCrew i Nordvästra Skåne. Projektsamordnare är Susanna Young.

KulturCrew Skåne Sydväst är nu på sitt tredje år och under 2019 hade Sydväst en härlig inspirationsträff på Malmö Stadsteater. Vellinge, Kävlinge, Trelleborg och Svedala är kommunerna som är igång just nu i Sydväst. Projektsamordnare 2020 är Sara Dahl.

Kulturcrew Skåne Sydöst med Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommun hade uppstart 2018. Under året har de sedan varit aktiva i många olika sammanhang, till exempel vid Ystads sommarfestival och i samband med Riksteatern Skånes utbudsdagar. Sjöbo är nu också på gång att starta under 2019 och samordnare är Sara Dahl under 2020.

 

Press från Skånska Dagbladet

Läs mer om KulturCrew på Musik i Syds hemsida

 

NYFIKEN PÅ KULTURCREW?

Kulturcrew Skåne är en modell inspirerad av Kulturcrew i Danmark, där Teatercentrum och Levande Musik i Skolen är ansvariga. För att ta del av koncept, loggor och material och för att bevara Kulturcrews identitet och kärna är det viktigt att ni kontaktar oss i Skåne först, eftersom vi har ansvar gentemot Kulturcrew i Danmark att bevara modellens ursprungstanke. Vi stöttar er gärna i alla era tankar under uppstart. Flera nationella KulturCrew är på gång i Sverige. Riksteatern nationellt är inkopplade och ser med nyfikenhet på en nationell ingång i projektet.

Kontakta gärna vår scenkonstkonsulent Petra Bergström petra.bergstrom@riksteatern.se eller Maria Larsson på Musik i Syd, maria.larsson@musikisyd.se om du vill veta mer om Kulturcrew.

 


BAKGRUND OM KULTURCREW SYDVÄST – ett pilotprojekt om delaktighet, inflytande och ungt arrangörskap

kulturcrew 2

 

 

 

 

 

Nätverket UKSV, Ung Kultur Sydväst, som under 2016 bestod av Musik i Syd, Riksteatern Skåne och åtta kommuner i sydvästra Skåne, fick 100 000 kr i bidrag av Region Skåne för att göra ett pilotprojekt om unga arrangörer, inom skola och fritid.

Press från Ystad Allehanda från uppstarten av projektet

Mer press från Ystad Allehanda

Läs mer om den danska modellen

 


RIKSTEATERN SKÅNE I SAMARBETE MED