KulturCrew – Unga Arrangörer

 

 

 

 

 

 

UNGA ARRANGÖRER I FOKUS!

Projektet Kulturcrew handlar om arrangörskap inom kulturområdet, delaktighet för unga i kulturlivet och deras möte med den professionella scenkonstvärlden.

Ungdomar i åldern 10-17 år får kunskap inom kulturområdet, särskilt inriktat mot arrangörskapets olika delar, för att de sedan ska kunna vara värdar för kulturarrangemang på sin skola, i kommunen eller vid ett större arrangemang i regionen. Tre delregionala nätverk med totalt 10 kommuner och 150 unga crew-ungdomar är nu igång i Skåne!

 

Vi hade en fantastisk inspirationsdag för KulturCrew Skåne Sydväst på Malmö Stadsteater den 28 mars!

Under denna dag fick ca 50 unga KulturCrew-ungdomar ta del av en fullspäckad dag av workshops och samtal med Malmö Stadsteaters personal. Det blev workshops i scenteknik, producentskap, röst/teater samt en rundvandring i Malmö Stadsteaters lokaler. Kommuner på plats var Vellinge, Kävlinge, Trelleborg, Helsingborg, Landskrona och Örkelljunga.

 

KULTURCREW-GRUPPER

Kulturcrew-projektet i Skåne får ekonomiskt stöd från Kultur Skåne, Region Skåne. Projektet äger rum på initiativ och med stöd av Riksteatern Skåne, Musik i Syd och de skånska kommunerna som deltar.

Kulturcrew Skåne Sydväst var först ut i Sverige 2016 och nu är Skåne Sydöst och Skåne Nordväst igång.
Det är sammanlagt 10 kommuner och ca 170 unga KulturCreware igång! Projektet har fått stor spridning nationellt. Blekinge, Kronoberg, Värmland, Västernorrland, Sörmland och Väst är igång eller på gång under 2018.

KulturCrew Nordväst kom igång 2018
Helsingborg, Örkelljunga och Landskrona är de kommuner som samverkade för att få igång KulturCrew i Nordvästra Skåne. Under oktober utbildades Landskrona- och Örkelljunga-crewen. Eventuellt kommer fler kommuner i Nordväst att få igång crews under 2019, såsom Bjuv, Klippan och Åstorp.

KulturCrew Sydväst är nu på sitt tredje år och hade utbildningsdag i oktober 2018 då både erfarna och oerfarna crews hade workshops och möten! I april 2019 hade Sydväst en härlig inspirationsträff på Malmö Opera. Vellinge, Kävlinge, Trelleborg och Svedala är kommunerna som tog del av en dag där Malmö Opera visade runt backstage. Under dagen fick Kulturcrewen även vara med och skapa en föreställning!

Kulturcrew Skåne Sydöst med Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommun hade uppstart och utbildningsdag 18 januari 2018. Under året har de sedan varit aktiva i många olika sammanhang, till exempel vid Ystads sommarfestival och i samband med Riksteatern Skånes utbudsdagar.

KulturCrew på bibu.se – scenkonstbiennal barn och unga Helsingborg 2018
På den nationella scenkonstbiennalen bibu.se 2018 hade KulturCrew en föreläsning där unga KulturCrew från Skönadalsskolan i Kävlinge hade en presentation om sitt arbete! Även KulturCrew Blekinge Kronoberg var på plats samt Riksteatern Skåne och Musik i Syd, för att berätta om bakgrunden till KulturCrew i Skåne. KulturCrew fungerade också som funktionärer och värdar under bibu.se

Press från Skånska Dagbladet

Läs mer om KulturCrew på Musik i Syds hemsida

 

NYFIKEN PÅ KULTURCREW?

Kulturcrew Skåne är en modell inspirerad av Kulturcrew i Danmark, där Teatercentrum och Levande Musik i Skolen är ansvariga. För att ta del av koncept, loggor och material och för att bevara Kulturcrews identitet och kärna är det viktigt att ni kontaktar oss i Skåne först, eftersom vi har ansvar gentemot Kulturcrew i Danmark att bevara modellens ursprungstanke. Vi stöttar er gärna i alla era tankar under uppstart. Flera nationella KulturCrew är på gång i Sverige. Riksteatern nationellt är inkopplade och ser med nyfikenhet på en nationell ingång i projektet.

Kontakta gärna vår scenkonstkonsulent Petra Bergström petra.bergstrom@riksteatern.se eller Maria Larsson på Musik i Syd, maria.larsson@musikisyd.se om du vill veta mer om Kulturcrew.

 


BAKGRUND OM KULTURCREW SYDVÄST – ett pilotprojekt om delaktighet, inflytande och ungt arrangörskap

kulturcrew 2

 

 

 

 

 

Nätverket UKSV, Ung Kultur Sydväst, som under 2016 bestod av Musik i Syd, Riksteatern Skåne och åtta kommuner i sydvästra Skåne, fick 100 000 kr i bidrag av Region Skåne för att göra ett pilotprojekt om unga arrangörer, inom skola och fritid.

Press från Ystad Allehanda från uppstarten av projektet

Mer press från Ystad Allehanda

Läs mer om den danska modellen

 


RIKSTEATERN SKÅNE I SAMARBETE MED