KulturCrew

Kulturcrew – unga arrangörer i fokus! 

Projektet Kulturcrew handlar om ungt arrangörskap inom kulturområdet.
Ungdomar i ålder 10-15 år utbildas i arrangörskap för att sedan ta hand om kulturarrangemang på sin skola eller i sin kommun eller på ett större arrangemang i regionen. Tre delregionala nätverk bestående av ett antal kommuner är nu igång i Skåne!
Kulturcrew- projektet i Skåne får stöd från Kultur Skåne, Region Skåne och äger rum på initiativ och med stöd av Riksteatern Skåne och Musik i Syd.

Kulturcrew Skåne Sydväst var först ut i Sverige 2016 och nu är Skåne Sydöst och Skåne Nordväst igång.
Det är sammanlagt ca 13 kommuner och ca 200 unga KulturCreware igång! Projektet sprider sig nationellt! Blekinge, Kronoberg, Värmland, Västernorrland, Sörmland och Väst är igång eller på gång under 2018.

Aktuellt!

KulturCrew Nordväst är igång 2018!
Helsingborg, Örkelljunga, Landskrona är de kommuner som samverkar här för att få igång KulturCrew och under oktober utbildades Landskrona och Örkelljunga crewen. Eventuellt kommer fler kommuner i Nordväst att få igång crews under 2019 såsom Bjuv, Klippan och Åstorp som också är intresserade.

KulturCrew Sydväst är nu på sitt tredje år och hade utbildningsdag i oktober då både erfarna och oerfarna crews hade workshops och möten!
Under våren hade Sydväst en härlig inspirationsträff på Malmö Opera den 16 april 2018!
Vellinge, Kävlinge, Trelleborg och Svedala är kommunerna som tog del av en dag där Malmö Opera visade runt backstage samt fick de vara med och skapa en föreställning!

Kulturcrew Skåne Sydöst med Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommun hade uppstart och utbildningsdag 18 januari 2018! Under året har de sedan varit aktiva inom många olika sammanhang såsom under Ystads sommarfestival och Riksteatern Skånes utbudsdagar i oktober  med mera!

Här är länk till artikel:
>> Skånska Dagbladet

Länk till Musik i Syds sida om KulturCrew! 


Bilden t.v : Kulturcrew Skåne Sydöst uppstart 18 januari 2018. Tomelilla, Ystad och Simrishamn.

Bakgrund Kulturcrew Skåne
Först ut 2016 var Kulturcrew Skåne Sydväst och de är fortfarande igång 2018, med ca 150 unga utbildade Kulturcrew- ungdomar. Kommuner i sydvästra Skåne tillsammans med Musik i Syd och Riksteatern Skåne ansvarar för projektet. Vellinge kommun är huvudägare ekonomiskt. Kulturcrew Skåne Sydöst har nu också fått bidrag och startar upp i slutet av 2017 med tre kommuner i sydöstra Skåne. Ystad är huvudägare ekonomiskt. Kulturcrew Skåne Nordväst är också på gång att startas upp i nordvästra Skåne!

Kulturcrew Skåne inspireras av en modell från Danmark och först ut i Sverige har vi nu fått ge inspiration till andra delar av Sverige där Region Västernorrland är igång och Blekinge och Kronoberg startar upp 2018.
Kulturcrew Skåne Sydväst var på barnkulturkonferensen Prio 0-18 i Göteborg i september och var del av ett seminarium! Emilia och Melwin från Kulturcrew Sydväst Vellinge hade presentation! Även kommer vi att synas i ett seminarium samt som funktionärer på Scenkonstbiennalen bibu.se i maj 2018!

 

Under 2016- 2017 arrangerades bland annat utbildningsdagar då ca 150 stycken unga fixare var i full gång och lärde sig allt om marknadsföring, ljud och ljus-teknik och presentationsteknik!
Kulturcrew är en dansk modell som Skåne som först i Sverige anammat och projektet är ett samarbete mellan UKSV ( Ung Kultur Sydväst – de sydvästra kommunerna i Skåne), Musik i Syd och Riksteatern Skåne.
Läs mer i Sydsvenskans artikel här >>

Nyfiken på Kulturcrew?
Ta gärna kontakt med Petra Bergström ( petra.bergstrom@riksteatern.se) eller Maria Larsson, Musik i Syd, ( Maria.Larsson@musikisyd.se). Kulturcrew Skåne är en modell inspirerad av Kulturcrew i Danmark, där Teatercentrum och Levande Musik i Skolen ( LMS) är ansvariga. För att ta del av koncept, loggor och material och för att bevara Kulturcrews identitet och kärna är det av vikt att man kontaktar oss i Skåne först som har ansvar gentemot Kulturcrew i Danmark att bevara modellens ursprungstanke. Vi stöttar annars gärna i alla tankar på uppstart vilket redan sker på flera håll i Skåne och Sverige! Riksteatern nationellt är inkopplade och ser med nyfikenhet på en nationell ingång i projektet.

________________________________________________

Arkiv KulturCrew

PILOTPROJEKT MED NÄTVERKET I SYDVÄST – 2016

kulturcrew 2
Kulturcrew Skåne sydväst
– ett pilotprojekt om delaktighet, inflytande och ungt arrangörskap!

Nätverket Ung Kultur Sydväst (UKSV) startar upp Kulturcrew i sydvästra Skåne.

Med stöd av Region Skåne startades en svensk pilotmodell av det danska framgångsreceptet Kulturcrew. Deltagande kommuner var 2016 : Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge, Svedala och Trelleborg. UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne är med som regionala aktörer.
Länk för artikel i Ystad Allehanda >> Klicka här

Bakgrund Kulturcrew Skåne sydväst
Nätverket UKSV ( Ung Kultur Sydväst), som bestod av Musik I Syd, Riksteatern Skåne och åtta kommuner i sydväst fick 2016, 100 000 kr i bidrag av Region Skåne för att göra ett pilotprojekt som handlar om unga arrangörer både inom skola och fritid.
För att få mer info om den danska modellen se hemsidan: www.kulturcrew.dk
Mer info om Kulturcrew på Musik i Syds hemsida >> Klicka här!
Länk till artikel >> Ystad Allehanda