Om oss

Vi väver kulturnätverk i Skåne

Vi på Riksteatern Skåne främjar och utvecklar scenkonsten i Skåne för att så många som möjligt ska ha tillgång till den: inom skola, vård och allmänhet.

Riksteatern Skånes verksamhet består i stora drag av två olika delar. Fördelning av stöd och ekonomiska subventioner. Relationsbygge och strategiskt utvecklingsarbete.

Riksteatern Skåne har sitt kansli i centrala Malmö, där personalen arbetar för att skapa synergieffekter, synliggöra samverkansmöjligheter och initiera dialog. Några exempel på insatser är utbudsdagar, samarbetsprojekt, kompetensutveckling och stöd i arrangörsfrågor.

Som organisation är Riksteatern Skåne en ideell förening, ett samverkansorgan som ägs av sina medlemmar, det vill säga de 25 Riksteaterföreningarna i Skåne. Riksteaterföreningarnas medlemsmöten är Riksteatern Skånes högst beslutande organ. Representanter för medlemmarna från samtliga föreningar, beslutar vid dessa möten om Riksteatern Skånes verksamhetsinriktning och styrelse.