Om Riksteatern Skåne

Riksteatern Skåne arbetar utifrån målet att främja och utveckla scenkonsten i Skåne, såväl inom skolan, som för den offentliga scenen. Riksteatern Skåne ska bistå de lokala teaterföreningarna med stöd, kunskap, information och inspiration.

Presentation av verksamheten i Skåne län (PDF)

Arrangörsstöd & Subventioner
Riksteatern Skåne fördelar Kultur Skånes arrangörsstöd till offentlig scenkonst vilket visar sig i de lokala teaterföreningarnas stora utbud av scenkonst för vuxna och barn. Man fördelar även Riksteaterns småplatsstöd till föreningar som arrangerar scenkonst utanför huvudorten i sin kommun. Riksteatern Skåne fördelar också scenkonstsubventioner till förskola och skola och arbetar med att stärka scenkonst i skola och förskola genom diverse samarbeten, bl a genom kultursamordnarnätverket.

Utbudsdagar 
Genom utbudsdagar och andra träffar ges stöd och inspiration till de nyckelpersoner i Skånes kommuner, som beställer, samordnar och arrangerar scenkonst i skola/förskola.

Resurscentrum
Riksteatern Skåne ingår i ett resurscentrum för scenkonst tillsammans med Teatercentrum Södra regionen och Danscentrum Syd. Syftet är att få ut mer kvalitativ scenkonst i regionen.