Övriga stöd

Skånes Riksteaterföreningar kan söka stöd för Repertoar- och Publikutveckling, som gjorts under våren 2019.

Ansökan kan göras av alla Riksteaterföreningar som får kommunalt bidrag.

Stöd får sökas för arrangemang som genomförts utanför centralort under våren 2019.

Stödet ersätter tillfälligt Riksteaterns Småplatsstöd, som avvecklats.


Följande riktlinjer skall uppfyllas för att erhålla stödet för Repertoar- och Publikutveckling:

– Stödet gäller professionella fria producenter av scenkonst samt länsteatrar, Malmö Opera och Riksteatern med offentligt stöd i sin verksamhet. Med offentligt stöd avses statligt eller regionalt stöd. Hit räknas också projektstöd till specifik produktion.

– Stöd ges för arrangemang utanför den kommunala centralorten.

– Stödet fördelas procentuellt med max 20% av angiven gagekostnad (exklusive moms)


Handläggning i tre steg:

1. Ansökan granskas av scenkonstkonsulenterna.

2. Beslut tas och meddelas riksteaterföreningen.

3. Utbetalning görs av ekonomiansvarig.


Sista ansökningsdag var den 15 september 2019. Ansökan är stängd. 

Frågor besvaras av Pia Paglialunga, verksamhetsledare 

pia.paglialunga@riksteatern.se