16 Feb

Föregångerskan

En av dem som såg till att vi fick rösträtt i Sverige var Gulli Petrini. Som fysiker och
frisinnad kommunalpolitiker verkade hon i Växjö som lärare samt ordförande i
Landsföreningen Kvinnans Rösträtt i Växjö 1903-1914 och åren därefter i Stockholm.
Men alla såg inte henne med blida ögon, när hon undervisade om evolutionen fick hon
sparken från sin tjänst som lärare. Det stoppade inte Gulli, hon gick sin egen väg.

Mer info:
http://Föregångerskan

Datum: 2018-02-16

Tid: 19:00

Plats: Lomma, Biblioteket