15 Jun

Den långa vägen till nu - en skröna från skogen

En skröna från skogen. Godolfin och Samuel Nordlander. Två bröder, från den susande skogen i Överhärjeå. Peter Toft. Trubadur från det brusande Stockholm. Vad kan dom ha gemensamt? Ingenting. Tror dom. När kvällen är över, vet dom bättre. Dom grälar, leker, trollar, sjunger ...Carin Molander har skrivit och regisserat och Friteatern har framfört den drygt 450 gånger över hela Sverige.

Datum: 2018-06-15

Tid: 19:00

Plats: Sjöbo, PiratenTeatern Vollsjö Säteri