Resurscentrum

Bakgrund till ett resurscentrum för scenkonst
I enlighet med Uppdragsöverenskommelse 2010-2012 (Region Skånes kulturnämnd och Riksteatern Skåne, dec 2009), har samarbete inletts mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra och Danscentrum Syd i avsikt att gemensamt utveckla ett resurscentrum för scenkonsten i Skåne.

Samtal och dialog kring centrat inleddes 2010. Under 2011 bildades en styrgrupp bestående av förtroendevalda samt tjänstemän från de tre organisationerna som skulle arbeta med resurscentrums verksamhet.

I februari 2012 flyttade Riksteatern Skåne verksamheten från Hässleholm till Mazettihuset i Malmö och delar sedan dess lokaler med Danscentrum Syd och Teatercentrum Södra.