Styrelse

Ordförande
Lina Ehn Öberg
E-post: lina[a]scenligt.se

Vice ordförande
Hans-Gösta Hansson

Kassör 
Anna Fransson

Ledamöter
Anita Scherstén
Christina Jeppsson
Maria Hörman Sällberg
Viktor Magnusson
Jonas Arulf

Revisorer  
Anders Rick
Mats Bergström

Revisorsersättare 
Niclas Svensson
Lars V Andersson

Valberedningen
Maria Jönsson, sammankallande. E-post: maria.borrie[a]telia.com
Cecilia Kraitiss
Mia Persson Fröjd