Salto!

SALTO!
Salto! är en dansfestival, ett nätverk av dansarrangörer i Skåne och en förmedlande verksamhet. Festivalen omfattar föreställningar och workshops för barn och unga i olika åldrar samt seminarier för vuxna som arbetar med barn. Arrangör är Dansstationen i Malmö och Riksteatern Skåne är samarbetspart och är med i urvalsgrupp samt på plats under utbudsdagen. 

AKTUELLT!
Salto! Utbudsdag 4 februari 2019
Utbudsdagen för Salto! äger rum den 4 februari i Hässleholm då utdrag visas från de utvalda dansföreställningarna som sedan ska turnera i oktober månad!
Anmälan till dagen sker här: https://dansstationen.wufoo.com/forms/anmalan-till-saltodagen-2019/

Hur fungerar Salto! ?
Ett konstnärligt råd väljer ut dansföreställningar av hög kvalitet för barn i olika åldrar. Dessa presenteras på den årliga Salto!–dagen i februari, till vilken dansarrangörer kommer för att se utbudet och sedan besluta vilka inköp som görs. Själva festivalen äger rum i oktober och då turnerar de dansproduktioner som arrangörerna i kommunerna valt.
Arrangör är Dansstationen i Malmö.

Mer info om Salto!
Namnet till festivalen är lånat från latinets Salto! – Jag dansar! Det aktiva i ordets innebörd syftar till att vidga begreppet dansfestival till att omfatta både föreställningar, workshops, residens, dans och gemensam lust inför dansen som eget uttryck. Och att de som arbetar med barn, unga och dans får veta mer genom seminarier och samtal.
Salto! genomfördes för första gången 1997 och blev en enorm succé. Varje år ser ca 15.000 barn samtida dansföreställningar under en intensiv oktobermånad. Det är uppenbart att intresset för samtida dans för barn och unga är mycket stort. Salto! möter ett behov.

Grundkoncept:

 • festivalen är ett paraply för lokala initiativ för den samtida dansen
 • festivalen erbjuder utvalda föreställningar för barn och unga till lägsta möjliga pris
 • en planeringsgrupp samordnar marknadsföring, turnéläggning, utbud och ansökningar till bidragsgivare
 • varje kommun/sdf/arrangör deltar utifrån sina önskemål och sina ekonomiska förutsättningar och betalar sin entrébiljett
 • inom ramen för festivalen genomförs utvecklingsarbete och utbildning för ökad kunskap om samtida dans i regionen
   
 • aktivt deltagande av kommuner/stadsdelar/arrangörer
 • aktivt deltagande av publiken, genom bl a workshops och kringaktiviteter
 • nätverksbyggande regionalt, nationellt och internationellt
 • utbildning och inspiration för nyckelpersoner i det regionala nätverket för dans, t ex lärare, föreningar, politiker och arrangörer
 • tillgång till den regionala salto! subventionen
 • samordning och sambrukande av befintliga resurser för marknadsföring, ekonomi och publikarbete
 • samarbete mellan olika organisationer, producenter, arrangörer, dansinstitutioner, dansaktörer och kommuner
 • arbetstillfällen för danskompanier, koreografer och dansare
 • lust för den samtida dansen

Kontakt :
Producent Peter Sunesson

+46 (0)40-100 155
+46 (0)709-199 155
E-post ps@dansstationen.nu
Hemsida www.dansstationen.nu/salto