Scenkonstsubvention skola

ETT STÖD SOM KAN SÖKAS AV KOMMUNEN FÖR SCENKONST I SKOLAN

Kultur Skåne subventionerar scenkonstföreställningar i skolan. Riksteatern Skåne tar emot ansökningarna som samordnas av kultursamordnaren i kommunerna, från förskolor, grundskolor och gymnasium. Det är möjligt för skolorna att köpa in scenkonst för halva priset. Ett krav är att kommunen som ansöker möter upp med hälften av summan. 

Scenkonstsubventionen gäller inköp av professionell scenkonst inom konstformerna teater, dans och nycirkus, samt transport för publik till och från föreställning.


Hanteringen av scenkonstsubventioner har förändrats och effektiviserats. Nytt sedan 2019 är att ansökan skickas in endast två gånger om året och då för alla föreställningar ni vill ha subvention för. Subventionerna samordnas och redovisas av kultursamordnaren i varje kommun. Samordnaren är skolans lokala kontakt och alla ansökningar ska först gå genom denna person, som i sin tur ansöker hos Riksteatern Skåne. Under året fyller ni i en ansökningsmall som ni bifogar ansökan. 

Hämta mallen här >> Ansökningsmall

Ansök via länk >> Ansökan scenkonstsubvention skola
Bifoga då Ansökansmallen i länken. 

Deadline är 15 maj och 15 november!

Inför dessa deadlines ansöker ni om de föreställningar ni haft under halvåret och bifogar Ansökningsmallen.

Subventionen är 50 % av kostnaden för en scenkonstproduktion eller transportkostnad till och ifrån föreställning. Kommunen möter med lika stor del som Kultur Skåne bidrar med.

Subventionspotten beräknas utifrån det antal barn ni hade i kommunen föregående år, i åldern 2 – 15 år. 

Subventionerna gäller för professionella scenkonstföreställningar inom konstformerna teater, dans och nycirkus.

En förutsättning för att få subvention är att producenten har kommunalt, regionalt eller statligt ekonomiskt stöd.

Dokument om fler regler kring scenkonstsubventioner: 

Regler scenkonstsubventioner

 

För frågor och mer information
Petra Bergström, Scenkonstkonsulent barn & unga
petra.bergstrom@riksteatern.se  0721-809062