Scenkonstsubventioner

Riksteatern Skåne fördelar och hanterar regionala scenkonstsubventioner på uppdrag av Kultur Skåne. Subventionen avser målgrupp förskola, grundskola, gymnasiet och transport för publik till och från föreställning.

Ansökan om subvention görs på denna länk >> Klicka här!

Subventionerna samordnas och redovisas av en kultursamordnare i varje kommun. Samordnaren är skolans lokala kontakt och alla ansökningar ska först gå genom den personen som sedan ansöker hos Riksteatern Skåne.
Subventionen är 50 % av kostnaden för en scenkonstproduktion eller transportkostnad till och ifrån föreställning.Kommunen möter med lika stor del som Kultur Skåne avsätter.

Potten beräknas utifrån det antal barn man hade i kommunen föregående år ( 2 – 15 år). Redovisning sker löpande under hela året, dock senast 15 november. ( Deadline för att höra av sig och meddela om man har fler för innevarande år.)

Subventionerna gäller för professionella scenkonstföreställningar inom konstformerna teater, dans och nycirkus.

En förutsättning för att erhålla subvention är att producenten erhåller kommunalt, regionalt eller statligt stöd. Undantag för denna regel beslutas av Riksteatern Skåne.

Följ länk nedan för dokument kring regler för scenkonstsubventioner!
Regler scenkonstsubventioner

För frågor och mer information!
Petra.Bergstrom@riksteatern.se, 0721-809062
Petra Bergström, Scenkonstkonsulent barn & unga
Riksteatern Skåne