SeDans.se – Danskalendern

Danskalendern har startats på initiativ av vår danskonsulent Claes Forsell-Andersson, både som en önskan och en förhoppning: SeDans.se

SeDans.se är Danskalendern för Skåne och Halland

Från våren 2017 har vi glädjen att ha Halland med i SeDans.se

SeDans.se startade hösten 2016 som ett kalendarium för dansen i Skåne, både för att samla dansen och underlätta för en dansintresserad publik att köpa biljetter. Föreställningarna som läggs in i kalendern är offentliga, professionella och har tydlig  biljettinformation.