Kultursamordning Skåne

Kultursamordnare
Kultursamordnare finns i de flesta av våra skånska kommuner och är den funktion på kommunen som samordnar inköp av scenkonstföreställningar och andra kulturprogram. Kultursamordnaren uppdaterar bland annat kulturombuden i skolan med vad som är aktuellt inom scenkonst för barn och unga. Kultursamordnaren ska med god planering och framförhållning så rättvist som möjligt fördela de regionala scenkonstsubventionerna.

Kultursamordnaren ska ha en referensgrupp/ samordningsgrupp knuten till sig vid urval och fördelning av scenskonstsubventioner. I samordningsgrupperna kan det ingå kulturombud från skolor och ofta ingår även andra kommunala kulturaktörer som bibliotek och teaterföreningar. Med denna sammansättning av grupperna får man en helhetsbild av kommunens scenkonstutbud, både beträffande interna och offentliga arrangemang. En etablerad och väl fungerande grupp har möjlighet att ställa krav, uppvakta politiker och sätta den egna kommunens barnkultur i fokus.

Önskar du få kontakt med kultursamordnarna och Riksteaterföreningar i Skåne, hör av dig till Riksteatern Skåne.

Kulturombud
Att vara kulturombud ska kännas både ansvarsfullt och lustfyllt! Naturligtvis kan det se olika ut i våra kommuner, men detta kan ingå i ett kulturombuds uppdrag:

  • Att via den kommunala samordningsgruppen hålla sig à jour med kulturutbudet
  • Att sprida information vidare till arbetskamrater
  • Att delta i möten om samordningsgruppen kallar, eller sända ersättare
  • Att vara med och ta emot uppsökande föreställningar på din skola och vara den person som i allra högsta grad medverkar till att det för eleverna blir en positiv kulturupplevelse
  • Att om möjligt delta i utbudsdagar och för övrigt hålla sig uppdaterad
  • Att inspirera kollegor om kulturens betydelse för barns utveckling och lärande
  • Att om möjligt, föra kunskap och erfarenhet vidare till nästa kulturombud när man lämnar sitt uppdrag