Repertoar- och Publikarbete

Det tidigare småplatsstödet har blivit ett stöd för repertoar- och publikarbete med fokus på målet om scenkonst för alla överallt.

Kriterier och prioriteringar

  • Stöd för repertoar och publikarbete är ett stöd för att få fler att ta del av scenkonst, exempelvis genom att presentera scenkonst på platser där scenkonst annars presenteras i låg utsträckning. Stödet kan också användas till aktiviteter som på andra sätt medverkar till kompetensutveckling i frågor om repertoar- och publikarbete, exempelvis omvärldsbevakning.
  • Arbetet med stöd för repertoar och publikarbete kan alltså både utgöras av arrangörsverksamhet och andra former av aktiviteter som på kort och eller lång sikt bidrar till målsättningen om scenkonst för alla överallt.
  • Stöd för repertoar och publikarbete ska komma lokala föreningar till del. Planerat arbete får gärna ske i samarbete med andra organisationer. Medel ska dock inte utbetalas till andra organisationer än riksteaterföreningar.
  • Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer. Inom stödet prioriteras fria aktörer med annan statlig finansiering och särskilt aktörer verksamma inom dansområdet. Föreställningsverksamhet kan också avse samarbete med länsteatrar och Riksteatern.

Vid frågor kontakta Scenkonstkonsulent Erika Lundvall på erika.lundvall[a]riksteatern.se.