Småplatsstöd

Småplatsstöd kan sökas av Riksteaterförening, i de fall där Riksteaterföreningen ej söka småplatsstöd kan annan förening/organisation ansöka. 

REGLER FÖR ATT SMÅPLATSSTÖD
Vem kan söka?
Småplatsstöd kan sökas av fullvärdig medlem i Riksteatern Skåne. I de fall där den lokala teaterföreningen ej ämnar använda bidraget kan annan förening/organisation söka och ta del av bidraget.

Hur stort är bidraget?
Bidrag kan utgå med 50% av gagekostnad som godkänts som bidragsunderlag. För övrig del av gagekostnad kan arrangörsstöd sökas av fullvärdig Riksteaterförening.

Vilka spelplatser?
Föreningen kan endast få stöd vid föreställningar som arrangeras utanför centralorten och på annan scen än föreningens huvudscen.

Vilka producenter?
Arrangemang skall avse föreställning med professionell producent som innehar F-skattsedel.
(Även arrangemang med Riksteatern som producent är bidragsberättigade.)

Vilka arrangemang?
Endast offentliga arrangemang.

Hur söker vi bidraget?
Via webbformuär. Se nedan.

När kan man söka?
Ansökningar för vårens föreställningar skall vara oss tillhanda senast den 31 maj.
Ansökningar för höstens föreställningar skall vara oss tillhanda senast den 30 nov.

Ansök via webbformulär >>

Frågor besvaras av Erika Lundvall
E-post: erika.lundvall[a]riksteatern.se
Telefon: 0721 80 90 66