Styrdokument & Protokoll

Nationella styrdokument
Stadgar
Regleringsbrev
Kongressbeslut

Regionala styrdokument
Stadgar
Villkor för verksamhetsbidrag
Verksamhetsplan

Protokoll
Riksteatern Skånes styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll 141009 >>
Styrelseprotokoll 141104 >>
Styrelseprotokoll 150317 >>
Styrelseprotokoll 150408 >>

Riksteatern Skånes årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll – höstträff 2014
Årsmötesprotokoll – vårträff 2015

Övriga dokument i verksamheten

Kongress 2015
Motion från Bromölla Musik- och Teaterförening
Motion från Ystad Riksteaterförening
Motion från Kristianstad Teaterförening
Motion från Riksteatern Skåne