Ekonomiska Subventioner

Scenkonst-subventioner som kan sökas av arrangörer i Skåne

Riksteatern Skåne fördelar Kultur Skånes ekonomiska subventioner så att förskola, grundskola och gymnasium kan köpa in scenkonst till halva priset, i de fall kommunen möter upp med samma summa. Dessutom fördelar Riksteatern Skåne ekonomiskt arrangörsstöd till offentliga arrangemang med kommunalt stöd. Riksteatern Skånes regionuppdrag har också fokus på dans och att utveckla kultur i vården-verksamhet. 

_____________________________________________________________________

De olika ekonomiska subventionerna är

Arrangörsstöd – Kultur Skåne subventionerar offentliga professionella scenkonstföreställningar som arrangeras av en  Riksteaterförening eller annan förening i kommunen. Mer info

Scenkonstsubvention – Kultur Skåne subventionerar professionella scenkonstföreställningar i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Även resor till och från scenkonstarrangemang kan subventioneras. Mer info

Subvention SALTO!
Kultur Skåne subventionerar professionella dansföreställningar inom ramen för barn- och ungdomsdansfestivalen SALTO! Saltosubventionen hanteras av Dansstationen. Mer info

Kultur i vården – Kultur Skåne subventionerar scenkonst för äldreomsorgen samt barn- och ungdomsföreställningar inom barn- och ungdomssjukvården. Mer info