Utbildningar & Träffar

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE

Med detta brev kallar styrelsen medlemmarna i Riksteatern Skåne till ordinarie
Årsmöte 2 – höstmöte

När?           lördag den 25 november 2017, kl 10-12, kaffe från 9.30
Var?           Vita salongen, Hässleholm kulturhus

Efter lunch fortsätter vi dagen med repertoarträff tillsammans med Emilie Larsson (Riksteatern), Claes Forsell Andersson, Petra Bergström och Erika Lundvall (Riksteatern Skåne). På kvällen ser vi tillsammans Kollektiv Knasters föreställning Running out of time hos Hässleholms Teaterförening och Riksteatern Skåne bjuder på middag för dem som ska stanna kvar och delta i Riksteaterns Framtidsform.

Vi behöver uppgifter om valda ombud/suppleanter/åhörare till Riksteatern Skånes kansli senast
torsdag den 26 oktober 2017.

– Varje medlemsförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne).
– Om medlemmarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
– Om medlemmarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta även detta.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut senare.
Enligt Riksteatern Skånes stadgar står bl a fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget, val av ordförande, övriga styrelsemedlemmar samt eventuella ersättare, val av två revisorer samt två ersättare och val av valberedning.

Motionerna behöver vi till Riksteatern Skånes kansli senast fredag den13 oktober 2017.

Anmälan angående övernattning och kvällsarrangemang gör ni samtidigt med anmälan till Höstmöte.

Anmälan görs här >>

INFORMATION OM RIKSTEATERNS FRAMTIDSFORUM

När?           Söndag 26 november 2017 kl 10-16
Var?           Vita salongen, Hässleholm kulturhus

Mer information samt anmälningslänk kommer inom kort att komma från Riksteatern nationellt.
Riksteatern Skåne erbjuder två representanter per förening kvällsarrangemang på lördagen samt övernattning i Hässleholm om man deltar både på lördagen och söndagen.

//Styrelsen
Riksteatern Skåne


Styrelseutbildningar våren 2018

Våren 2018 planerar Riksteatern Skåne för kompetensutveckling för ordförande, kassörer och valberedning.
Håll utkik här!