Utbildningar & Träffar

Årsmöte – Vårmöte

När?           Lördag den 22 april 2017, kl 10-12, med kaffe från 9.30
Var?           Sparbanken Boken Blackbox, FORUM Örkelljunga

Efter årsmötet bjuder vi på lunch.

 • Vi behöver uppgifter om valda ombud till Riksteatern Skånes kansli senast torsdag den 30 mars 2017
 • Varje medlemsförening har rätt att utse två (2) röstberättigade ombud (§ 8 i stadgarna för Riksteatern Skåne)
 • Om medlemmarna utser suppleanter skall detta anges. Ange också om suppleanterna skall delta i årsmötesförhandlingarna.
 • Om medlemmarna därutöver önskar sända åhörare behöver Riksteatern Skåne veta detta senast fredag 7 april 2017.

Dagordning jämte övriga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut i slutet av vecka 14. Enligt Riksteatern Skånes stadgar står styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning, revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen på dagordningen.

Motionerna behöver vi till Riksteatern Skånes kansli senast fredag den 10 mars 2017.

Anmälan till årsmöte >>


Arrangörsutbildning 2017
Arrangörsutbildning 2017 i regi av Riksteatern Skåne, Folkets Hus & Parker, Malmö Opera, Musik i Syd och ABF. Utbildningen ger verktyg i vad en arrangörs uppdrag innebär och dessutom får du ett nätverk där du kan lära av andras erfarenheter, dela med dig av din lust eller till och med hitta en lokal.

Frukostfika och en lätt lunch serveras första kursträffen, och vi bjuder på kaffe eller te och macka i samband med kvällsträffen.

Du deltar på båda kurstillfällena. Observera att steg två har två valbara tillfällen på olika orter. Ange vilken stad du vill delta i för steg två när du anmäler dig.

Steg ett
Tid: Lördagen 18 mars, klockan 8.30 – 16.00 Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö

 • Nätverk och samarbete (Fredrik Hammar, Malmö Opera)
 • Tillgänglighet och värderingar (Erika Lundvall, Riksteatern Skåne)
 • Ekonomi, Juridik (Mats Möller, konsult och utbildare)
 • Sociala medier och Marknadsföring (Anna Tenfält, frilansande arrangörscoach)

Steg två Malmö
Tid: Onsdagen 19 april, klockan 18.00 – 21.00 Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö

 • Teknik (Thommy Eggerts)
 • Aktivt värdskap (Erika Lundvall)

Steg två Landskrona
Tid: Måndagen 24 april, klockan 18.00 – 21.00 Plats: Landskrona teater, Järnvägsgatan 2, Landskrona

 • Teknik (Peter Ebbesson)
 • Aktivt värdskap (Magdalena Hasselquist, Folkets Hus och parker)

Anmälan
Ange arrangemangsnummer 6902 i din anmälan.
E-post: johan.bergstrom@abf.se – ange namn på arrangemang samt era uppgifter inkl. personnummer
För frågor om anmälan kontakta Johan Bergström på 0413-298 81 eller johan.bergstrom@abf.se
Till anmälan >>