VASS – Scenkonst som vågar

2018-2019 inledde Riksteatern Skåne, i samarbete med Teatercentrum Södra och Danscentrum Syd, sin sista omgång av VASS i samarbete med koreografen Lidia Wos.

VASS-modellen bygger på att arrangörerna och producenterna känner ett gemensamt ansvar. Det ger bättre möjligheter för smal scenkonst att nå ut i hela regionen. VASS är scenkonst som ifrågasätter samtiden och undersöker framtiden. Dessutom är den producerad i Skåne.

 

De som tidigare turnerat med VASS är:

2013 Teater Foratt med I städernas djungel, Memory Wax med Still shivering och Rooms, samt Teater Theatron med Livet i två bitar.
2014 Memory Wax med Possible Impossible, Teater Foratt med Natten börjar nu, Without Walls, med en danskväll i tre delar –Ventilator, A single act & Variations, samt Teater Insite med Morfar.
2015 Teater Theatron med Den vita kråkan – Eichmann i Jerusalem och Without Walls Miss Plastic Fantastic & Yellow Card,
 Maria Naidu med The Life and times of Ms Karen Hendersson, samt Teater Insite med Join.

De arrangörer som under projekttiden 2013-2015 ingått i VASS är Simrishamns Riksteaterförening, Lunds Teaterförening, Ängelholms Riksteaterförening och Kristianstad Teaterförening.

VASS är ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, dansproducenter och arrangörer i Skåne.