Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering
På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns verksamhetsplanering ska utgå från de lokala föreningarnas verksamhetsplaner.

Riksteaterföreningarna i Skåne är först ut i denna satsning och är pilotlän för verksamhetsplaneringsverktyget under hösten 2012. Resultatet kommer att ligga till grund för den regionala och nationella nivåns verksamhetsplaneringar redan under 2013.

I arbetet smälts Riksteaterns strategiska plan från kongressen och lokala verksamhetsplaneringar samman. Det sätter inriktningen för Riksteaterns totala verksamhet.

Kontakta Erika Lundvall, Scenkonstkonsulent på Riksteatern Skåne
E-post: erika.lundvall[a]riksteatern.se
Telefon: 072-180 90 66
______________________________________________________________________