Dansresurser i Skåne & Sverige

Hur ser danslivet ut i Skåne och Sverige?

Vilka resurser finns för dans?

Vilka dansinstitutioner finns i Sverige och vilka är de fria koreograferna och danskonstnärerna i Skåne?

Här presenteras olika aktörer och strukturer, för att ge en övergripande bild av dansområdet regionalt och nationellt.

 

Danskonsulenter i Sverige

Danskonsulenternas övergripande mål att stärka och utveckla strukturer för dans och att göra dansen tillgänglig för allmänheten. Konsulenterna arbetar med kompetensutveckling, utbyter erfarenheter och möter de skapande aktörerna inom dansfältet. I Skåne har nya samverkansformer har utforskats mellan producenter och arrangörer genom turnéprojektet VASS. Resurserna för dans inom Skånes olika kommuner identifieras kontinuerligt och belyses inom satsningen Dansnoder. I södra Sverige finns danskalendern SeDans.se som samlar alla professionella dansföreställningar i Skåne och Halland.

Har du tankar och idéer kring hur dansen i Skåne skulle kunna utvecklas där du bor? Kontakta Claes Forsell-Andersson, Scenkonstkonsulent för dans på Riksteatern Skåne.

Vill du få kontakt med andra regionala dansutvecklare i Sverige? Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling- SRD

 

Skånes Dansteater
I regionen finns Skånes Dansteater, landets största regionala dansinstitution. Skånes Dansteater driver en bred och omfattande verksamhet med turnerande verksamhet, lunchdans och föreställningsverksamhet med större och mindre föreställningar. De största föreställningarna visas på Malmö Operas stora scen. Skånes Dansteater driver också kompetensutveckling och verksamhet kring tillgänglighet, publikutveckling och mångfald.

 

Dansstationen
Landets största fria gästspelsscen för samtida dans. Dansstationens verksamhet består av tre delar: svenska och internationella dansgästspel på Palladium i Malmö, Turnékompaniets egna produktioner för ung publik och den regionala barn- och ungdomsfestivalen Salto! Dansstationens mål är att visa aktuell och utmanande dans för alla åldrar, utifrån diskussioner om kropp, genus, sexualitet, identitet, delaktighet och utanförskap.

 

Danscentrum Syd
Centrumbildning som förenar professionella frilansande dansare, koreografer, pedagoger och danskonstnärer i södra Sverige. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder medlemmarna tillgång till studior för repetition, förmedling, arrangerar workshops och vidareutbildningar. Målet är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida den fria danskonsten. Danscentrum är arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom den fria danskonsten, har slutit kollektivavtal med Teaterförbundet och är del av riksorganisationen Danscentrum med fyra självständiga regionala organisationer; Danscentrum Stockholm, Danscentrum Väst, Danscentrum Syd och Danscentrum Norr.

 

Inkonst
Scenen Inkonst visar scenkonst med en bredd och utforskande spets av lokala, regionala och internationellt verksamma scenkonstgrupper. Inkonst erbjuder även residens och produktionsresurser för dans. Många regionalt verksamma koreografer har sina premiärer på Inkonst.

 

Skånes Danskollegium
Kollegiet består av Skånes Dansteater, Danscentrum Syd, Inkonst, MARC, Dansstationen, Memory Wax, Riksteatern Skåne och dansutvecklaren från Region Skånes Kulturförvaltning. Kollegiet sammankallas av Riksteatern Skånes Scenkonstkonsulent för dans och är ett forum där information om dans delas och diskuteras. Danskollegiet fungerar ibland som remissinstans och diskussionspart för Region Skåne i dansfrågor. Skånes Danskollegium väljer ut dansverk som genom Dansstationen turnerar i tre städer, i samband med firandet av Dansens Dag.

 

Dansutvecklaren på Kultur Skåne
Dansutvecklaren på Kultur Skåne är ansvarig för att behandla ansökningar från danslivet, bevaka, tillvarata och utveckla dansens intressen i förhållande till andra prioriteringar inom kulturområdet. Vill du rådfråga om ansökningar eller få tips kring hur du kan formulera en ansökan? Kontakta Utvecklaren för dans på Kultur Skåne.

 

Koreografer, dansare och danspedagoger
Vill du komma i kontakt med en danspedagog, dansare eller koreograf? Kontakta Danscentrum Syd eller Claes Forsell-Andersson, Scenkonstkonsulent för dans på Riksteatern Skåne. 

 

Skånes fria koreografer, danskonstnärer och danskompanier

Mer info på deras hemsidor:

Sardine Sauvage
Freestyle Phanatix
Memory Wax
Nya Rörelsen
InsideEye
Rani Nair 
Kollaborativet
Trip the light fantastic
Armar&Ben
Kroppsklubben (fd WeCollective)
Flytande Galleriet
Emma Ribbing
Lidia Wos
Musik i Rörelse
Milvus Artistic Research Center/MARC
Dansstationen

 

Nationella resurser för dans

Dansnät Sverige
Dansnät Sverige är ett nationellt nätverk som drivs av viljan att visa angelägen danskonst – för alla, till alla, i alla hörn. På sidan finns bland annat en sammanställning av dansgrupper och producenter samt en en informationshubb.

SITE
SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform i Stockholm för den professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans.

Riksteaterns Dansenhet Riksteatern har två avdelningar för dans. Den ena är Cullberg och sedan 2015 finns Dansenheten som har uppdrag att ta tillvara och presentera den pågående konstnärliga utvecklingen inom den samtida dansen.

Cullberg
Cullberg är Sveriges ledande repertoarkompani inom samtida dans. Genom sina turnéer över hela världen bidrar kompaniet till den internationella presentationen av samtida dans och koreografi.

Dansens Hus
Dansens Hus är Sveriges största gästspelsscen för samtida dans från Sverige och hela världen. Dansens Hus presenterar främst samtida svensk och internationell dans och närbesläktad scenkonst av hög kvalitet.

Kungliga Operan
Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett och grundades av Gustav III 1773. Som nationalscen för balett bjuder Kungliga Baletten både på tåspets och tyll samt modern koreografi. Med en fot i traditionen och den andra i framtiden.

GöteborgsOperan
GöteborgsOperans Danskompani är Nordens största och ett av Europas främsta moderna danskompanier. Med fast förankring i nuet inspirerar kompaniet både erkända mästare och den yngre generationens mest intressanta artister till nya verk, uttryck och konstformer.

Norrdans
Sedan starten 1995 har Norrdans presenterat ett stort antal föreställningar med koreografier av såväl internationella tungviktare som nya talanger inom samtida dans med speciellt fokus mot ung publik.

Regionteater Väst
Genom sitt arbete är Regionteater Väst del av utvecklingen av den moderna dansen. Regionteatern gör ett viktigt arbete genom att arbeta med och för barn och unga.