Dansnoder

Dansnoder identifierar de resurser som finns för dans på olika orter i Skåne och belyser vad som behövs för att dansens ska nå fler. Dansnoder har vävda nätverk i Skåne lokalt, delregionalt och regionalt.

Resurserna för att utveckla dans i en kommun eller i en del av Skåne kan se olika ut. Det kan vara mjukare värden i form av nätverk och kunskap kring att arrangera dans och det kan vara av hårdare art som teknik, scener och spelplatser lämpliga för dans. Genom att synliggöra och diskutera utveckling med berörda parter, till exempel politiker, tjänstemän, arrangörer, danspedagoger och danskonstnärer på dessa orter skapas en medvetenhet om hur dansen kan utvecklas.

”Istället för färdiga koncept tror jag på att jobba med individuella lösningar, anpassade för både enskilda utövare och arrangörer. Jag initierar möten i Skånes kommuner för att möta de behov som finns, både hos olika kommuner, hos scener som vill arrangera dans och hos enskilda producenter” säger vår danskonsulent Claes Forsell-Andersson.

 

Sedan 2018 är Dansnoder en integrerad och prioriterad del av Riksteatern Skånes ordinarie verksamhet.

2016 startades arbetet med Dansnoder med hjälp av projektmedel från Region Skåne.