Övriga stöd

Just nu finns inga övriga stöd att söka för arrangörer. 

Stödet för Repertoar- och Publikutveckling, som tillfälligt ersatte Riksteaterns Småplatsstöd, finns inte längre kvar.